Μετατροπή Αρχείου Πολλαπλών συναλλαγών σε xml (ISO20022)

Τύπος Αρχείου:
Σύνολο Εγγραφών Αρχείου:
Σύνολο Ποσού Αρχείου:   Με κόμμα (,) και 2 ψηφία για τα δεκαδικά (π.χ: 1532,00)
IBAN Εντολέα:
Αρχείο προς Επεξεργασία:

Βοήθεια για τη δημιουργία αρχείου πολλαπλών συναλλαγών